Ubezpieczenia turystyczne

________________________________________________________________________________

Wyjeżdzasz za granicę? Nie zależnie od tego czy udajesz się w celach służbowych czy turystycznych, ubezpieczenie turystyczne jest bardzo dobrym wyborem. Warto zwrócić uwagę, że koszty leczenia za granicą są wysokie. Koszty wizyt u lekarza, w szpitalu, zakupu leków, transportu karetką czy nawet transportu zwłok często przekraczają finansowe możliwości osoby korzystającej z nich. Odpowiednie ubezpieczenie pokryje takie koszty.

Ubezpieczenie podróży zapewnia doskonałą ochronę dla każdego. Możesz zapewnić sobie na przykład:

  • pokrycie kosztów leczenia (wizyty u lekarza, zakup leków etc.)
  • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania w górach i na morzu
  • pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem chorego lub transportu zwłok do Polski
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym
  • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego

Warto wiedzieć:

Prawdą jest, że możemy leczyć się bezpłatnie na terenie Unii Europejskiej, oczywiście jeśli jesteśmy ubezpieczeni w NFZ, jednak w taki sam sposób i na takich samych zasadach jak obywatele poszczególnych państw. Często zdarzają się sytuacje, że część kosztów jeśli chodzi o udzielone świadczenia medyczne musimy pokryć sami. Takie opłaty nie są zwracane przez fundusz. Aby skorzystać z pomocy jest także potrzebne posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku. Często w zagranicznych miejscowościach leczenie wymaga wizyty "prywatnej", w takiej sytuacji karta EKUZ nie jest honorowana. Ponadto polisa może chronić nas od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, utracie bagażu czy nieszczęśliwego wypadku - karta EKUZ niestety nie zapewni nam tego.
Ubezpieczając się, nie musisz się o to martwić. 

________________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Moskwa

Tel.:513 500 412

E-mail:moskwaubezpieczenia@interia.pl

Biuro:44-370 Pszów, ul. Pszowska 467