Ubezpieczenia na życie

____________________________________________________________________________________________

Warto zabezpieczyć oraz pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Ubezpieczenie na życie skierowane jest dla każdego. Ryzyko wystąpienia któregoś z zdarzeń objętych ubezpieczeniem u każdego z nas jest bardzo wysokie, przykładami mogą być: choroby, operacje, wypadki, śmierć bliskich. Często jedno zdarzenie może znacząco pogorszyć komfort życia dla całej rodziny. Odpowiednie ubezpieczenie na życie pomaga finansowo zminimalizować takie skutki. Staramy się dla każdego klienta niezależnie od wieku znaleść odpowiednią propozycję dopasowaną to jego potrzeb zarówno zakresowych jak i finansowych.

 

Ubezpieczeniem na życie można objąć m.in.:

 

 • Zgon ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka lub innego członka rodziny (np. teścia)
 • Urodzenie dziecka ubezpieczonemu, urodzenie martwego noworodka
 • Niezdolność do pracy
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w skutek np.: nieszczęśliwego wypadku, zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - nawet 1200 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
 • Poważne zachorowanie: szeroka lista katalogu zachorowań 
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek  wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego, wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • Leczenie szpitalne wskutek choroby
 • Świadczenie rehabilitacyjne (poszpitalne)
 • Operacje oraz leczenie specjalistyczne
 • Assistance medyczny
 • Inwalidztwo 
 • Poważne zachorowanie dziecka, współmałżonka
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • urodzenie się dziecka

 

W naszej ofercie znajdziecie także inne propozycje ubezpieczeń na życie:

 

 • indywidualne polisy na życie np. jako zabezpieczenie pod kredyt / pożyczkę
 • polisa posagowa dla dziecka
 • ubezpieczenie na raka

____________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Moskwa

Tel.:513 500 412

E-mail:moskwaubezpieczenia@interia.pl

Biuro:44-370 Pszów, ul. Pszowska 467