Ubezpieczenia majątkowe

_______________________________________________________________________________

Dom, mieszkanie, budynki gospodarcze to często cały dorobek życia człowieka. Jest on zagrożony ryzykami losowymi takimi jak między innymi: wandalizm, kradzież, burze, grad, pioruny, nawałnice, zalanie, powódź, katastrofy i wiele wiele innych ryzyk, które w jakiś sposób - większy lub mniejszy mogą spowodować straty w naszym dorobku. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia. Warto także pamiętać o ubezpieczeniu ruchomości domowych, części stałych, placu budowy czy też OC w życiu prywatnym, które chroni nas przed szkodami wyrządzonymi np. sąsiadowi czy też innej osobie trzeciej w związku z posiadaniem nieruchomości oraz czynnościami życia prywatnego jak i firmowego. Takowe ubezpieczenie może nas także zabezpieczyć przed szkodami wyrządzonymi przez dzieci ubezpieczonego. Możemy zaproponować naszemu klientowi także szereg innych ubezpieczeń majątkowych, które znajdują się poniżej.

Oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń majątkowych:

 • Ubezpieczenia budynków w budowie
 • Ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych
 • Ubezpieczenia elementów stałych, ruchomości domowych, sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – np. na wypadek zalania sąsiada, zarysowanie cudzego auta przez dzieci
 • OC najemcy 
 • Assistance domowy – np. pomoc specjalisty np. elektryk, hydraulik, ślusarz, informatyk lub pomoc medyczna
 • Ochrona prawna w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia firm
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie nagrobku
 • Ubezpieczenie rowerzysty
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
 • Architekturę ogrodu (meble ogrodowe, ogrodzenia, kwiaty, baseny, altanki i tym podobne)

________________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Moskwa

Tel.:513 500 412

E-mail:moskwaubezpieczenia@interia.pl

Biuro:44-370 Pszów, ul. Pszowska 467