Ubezpieczenia komunikacyjne

_______________________________________________________________________________

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy samochody oraz pasażerów. Posiadamy szeroko dostosowaną ofertę do potrzeb każdego klienta. Dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, możemy zaoferować Państwu najkorzystniejszą ofertę oraz gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Możemy zastosować zniżki między innymi za: bezszkodową kontynuację, zniżkę za wykupienie pakietu komunikacyjnego lub ubezpieczenia majątkowego wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym, zniżkę dla nowego klienta oraz szereg innych zniżek oraz korzystnych rozwiązań.

OFERUJEMY:

 • (OC) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym osobom (osobom trzecim) np. innym uczestnikom ruchu drogowego
 • (AC) Ubezpieczenie pojazdów lądowych AutoCasco
  Ubezpieczaniem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego pojazdu
 • (ASSISTANCE) Ubezpieczenie pomocy podczas podróży
  Ubezpieczenie ASSISTANCE obejmuje pomoc w razie wypadku, kradzieży pojazdu, awarii oraz innych zdarzeń. 
 • Ubezpieczenie szyb
  Ubezpieczenie szyb obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu, koniecznej, z powodu ich uszkodzenie lub zniszczenia
 • (NNW) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
  Przedmiotem ubezpieczenie są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
 • (ZK) Zielona Karta
 • (TAP) Telefoniczny Asystent Prawny
 • Ubezpieczenie opon
 • (OUZ) Ochronę utraty zniżki zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC

_______________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Moskwa

Tel.:513 500 412

E-mail:moskwaubezpieczenia@interia.pl

Biuro:44-370 Pszów, ul. Pszowska 467