Ubezpieczenia rolnicze

________________________________________________________________________________

Obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład jego gospodarstwa zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa oraz od faktu czy gospodarstwo jest opodatkowane obowiązującym podatkiem rolny. Każdy rolnik, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hekar oraz w całości lub w części podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek zawrzeć takie ubezpieczenie. W niektórych przypadkach np. jeśli rolnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, jest on zobowiązany do zawarcia takiego ubezpieczenia niezależnie od powierzchni gospodarstwa. Ważnym jest, aby ubezpieczenie posiadać już od pierwszego dnia w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa. 

 

Co możemy ubezpieczyć?

 

 • Uprawy (chmielu, tytoniu, zbóż, ziemniaków, truskawek, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, drzew i krzewów, rzepaku i tym podobne)
 • Budynki wchodzące w skład gospodarstwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika
 • Dobrowolne ubezpieczenie mienia np. wyposażenia, stałych elementów, sprzętu, ruchomości domowych
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 •  

Przed czym chroni ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie może chronić nas przed między innymi:

 • powodzią
 • pożarem
 • uderzeniami piorunem
 • gradu
 • suszy
 • przymrozków 
 • nawałnic
 • przepięciami

Zapraszamy do naszego biura, wybierzemy najkorzystniejszą ofertę dla Ciebie! 

________________________________________________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Moskwa

Tel.:513 500 412

E-mail:moskwaubezpieczenia@interia.pl

Biuro:44-370 Pszów, ul. Pszowska 467